Jest już nowa wersja programu Płatnik

Z dniem 30.11.2013 ZUS przekazał informację o udostępnieniu nowej wersji 9.01.001

Zapraszamy naszych klientów do zamawiania usług informatycznych związanych z archiwizacją, aktualizacją, migracją i konwersją baz danych programu Płatnik do najnowszej wersji.

Zmienia się struktura programu Płatnik, w związku z tym zalecane jest, aby aktualizacja była wykonana przez naszego serwisanta.

Pozwoli to uniknąć niebezpieczeństwa utraty lub uszkodzenia danych w przypadku źle wykonanej konwersji czy migracji.

Usługa będzie wykonywana w siedzibie klienta. Podczas wizyty będziemy przekazywać informacje o wszystkich zmianach, jakie pojawiły się w nowej wersji programu (instruktaż stanowiskowy).

Koszt usługi to 140 zł netto za godzinę pracy serwisanta. Dojazd gratis w Rudzie Śląskiej. Zryczałtowany kosz dojazdu poza Rudą Śląską to -30 zł

Nowa wersja programu Płatnik zaczyna obowiązywać od nowego roku, więc na pewno zdążymy spokojnie zaktualizować system u wszystkich zainteresowanych klientów.

Usługę można zamawiać dzwoniąc na numer 32 244 33 39 w godzinach 09.00-17.00 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail na adres info@www.symex.pl info@www.symex.pl

Zamówienie powinno zawierać adres siedziby, telefon i danymi osoby kontaktowej. Na wszystkie zgłoszenia e-mail odpiszemy lub oddzwonimy w celu ustalenia dogodnego dla Państwa terminu wykonania usługi.

Opis zmian w nowej wersji płatnika 9.01.001

Zapraszamy do kontaktu i współpracy !!!”

Uzyskaj kwalifikowany podpis elektroniczny już dziś!

Realizujemy pełną procedurę uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego także w siedzibie klienta, niezależnie od ilości certyfikatów, według indywidualnych ustaleń.

Dokumenty rejestrowe – certyfikat „uniwersalny”, zawierający tylko dane osobowe subskrybenta:

 • Ważny dowód osobisty lub paszport
 • Oryginał dokumentu nadania numeru NIP – tylko w przypadku gdy certyfikat ma zawierać numer NIP (jeśli certyfikat ma zawierać numer PESEL, dodatkowy dokument nie jest potrzebny)

Dokumenty rejestrowe – certyfikat zawierający dane osobowe subskrybenta oraz dodatkowo dane firmy/instytucji:

Oprócz dokumentów jak dla certyfikatu „uniwersalnego”, trzeba przedstawić następujące dokumenty firmy/instytucji:

 • Dokument określający podstawę prawną funkcjonowania firmy/instytucji: odpis z KRS, EWD, Statut instytucji itd. – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez osoby uprawnione do reprezentacji
 • Upoważnienie (oryginał) dla konkretnego Subskrybenta do otrzymania certyfikatu z nazwą firmy/instytucji, zawierające także informację o relacji Subskrybenta i firmy/instytucji (czy Subskrybent występuje „we własnym imieniu”, „jako przedstawiciel innej osoby fizycznej, osoby prawnej, albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej”, „w charakterze członka organu albo organu osoby prawnej, albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej”, czy „jako organ władzy publicznej”), podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji firmy/instytucji lub upoważnione na podstawie pełnomocnictwa.
 • Jeśli w pkt. 2. posłużono się pełnomocnictwem – pełnomocnictwo (oryginał), na podstawie którego osoba upoważniona może podpisywać upoważnienia, o których mowa w pkt. 2.

Zastosowanie m.in. do:

 • składania deklaracji ZUS za pomocą programu PŁATNIK
 • składania e-deklaracji podatkowych
 • pozyskiwania wypisów z elektronicznej bazy KRS
 • dokonywania wpisów i uzupełnień w systemie eREGON
 • wymiany korespondencji elektronicznej z urzędami
 • udziału w aukcjach i przetargach elektronicznych
 • zawierania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej
 • wystawiania faktur elektronicznych (e-faktura)
 • podpisywanie elektronicznej dokumentacji medycznej
 • składania dyspozycji, przelewów, zmian w bankowości elektronicznej (w bankach honorujących podpis kwalifikowany)
 • składania e-pozwów drogą elektroniczną do e-sądu
chcesz wiedzieć jak do nas trafić? Kontakt - Symex

aktualności z branży

Lokalizacja - Symex

sprawdź

mapę dojazdu

do naszej firmy