Oprogramowanie dla firm

Firma Symex posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażania systemów obsługi przedsiębiorstwa klasy ERP.  Dzięki posiadanej wiedzy informatycznej oraz ekonomicznej nasi pracownicy są w stanie dobrać  odpowiednie rozwiązanie dla potrzeb klienta. System ERP (z angielskiego Enterprise Resource Planning) to oprogramowanie, wykorzystywane  do kompleksowego zarządzania  przedsiębiorstwem. W tym celu poszczególne moduły aplikacje pokrywają swoja funkcjonalnością wybrane działy firmy.  Pomaga w gromadzeniu, przechowywaniu i interpretacji danych, które pochodzą z podejmowanych procesów biznesowych. W celu ułatwienia zarządzania  operują na wspólnej bazą danych oraz spójnym interfejsem, umożliwiającym wygodną pracę we wszystkich obszarach.  Wspomaganie zarządzaniem firmy może obejmować wszystkie lub część szczebli zarządzania i ułatwia optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa oraz zachodzących w nim procesów. Systemy ERP są oprogramowaniem modułowym, tj. składają się z niezależnych od siebie choć współpracujących ze sobą aplikacji i są zaliczane do klasy zintegrowanych systemów informatycznych.

Podstawowym ich elementem jest baza danych, która jest zazwyczaj wspólna dla wszystkich pozostałych modułów. Moduły te zwykle obejmują następujące obszary:
 

 • magazynowanie;
 • zarządzanie zapasami;
 • śledzenie realizowanych dostaw;
 • projektowanie i rozwój produktów
 • zarządzanie urządzeniami i obiektami przemysłowymi
 • planowanie i sterowanie produkcją;
 • zaopatrzenie;
 • marketing i sprzedaż;
 • zarządzanie relacjami z klientami;
 • projektowanie i rozwój procesów
 • finanse i księgowość;
 • zarządzanie jakością;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi (płace, kadry).

W skład systemów ERP mogą wchodzić również dodatkowe moduły, jak np. zarządzanie transportem,  zarządzanie projektami. Dzięki temu iż poszczególne moduły mogą działać samoistnie  systemy ERP umożliwiają dopasowanie ich do specyfiki poszczególnych przedsiębiorstw. 

Dodatkowe możliwości

Elastyczność  ERP  pozwalają na dokładne dostosowanie go do potrzeb każdej firmy. Wykwalifikowany pracownik lub firma informatyczna potrafi stworzyć pomosty łączące system ERP z innymi programami i aplikacjami niezbędnymi w życiu firmy. Korzyści z tego rozwiązania są oczywiste. Pełna integracja narzędzi informatycznych:
 

 • upraszcza procedury obowiązujących w firmie,
 • automatyzuje powtarzalne procesy,
 • skraca czas potrzebny na pracę,
 • likwiduje prawdopodobieństwo pomyłek
 • pozwala na efektywniejsze wykorzystanie potencjału pracowników, którzy zwolnieni są z dotychczasowych, powtarzalnych czynności

 

Firma Symex  w swojej ofercie posiada dwa systemy klasy ERP Symfonia oraz Enova. Dzięki temu jesteśmy w stanie na podstawie analizy przedwdrożeniowej zaproponować odpowiednie rozwiązanie spełniające wymogi klienta. Posiadamy w ofercie rozwiązania dla Mikro firm,  MIŚ oraz dla dużych firm. Posiadając wiedzę programistyczną  możemy przygotować dodatkowe rozwiązania oparte na ww. systemach a uwzględniające specyfikę firmy.  Nasze rozwiązania opieramy o działające i przetestowane systemy Symfonia lub Enova aby zapewnić poprawność działania oraz zgodność z przepisami.

 

 

chcesz wiedzieć jak do nas trafić? Kontakt - Symex

aktualności z branży

Lokalizacja - Symex

sprawdź

mapę dojazdu

do naszej firmy