Oprogramowanie dla firm

Firma Symex obok usług outsourcingowych oferuje również specjalistyczne oprogramowanie dla firm. Mamy wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów obsługi przedsiębiorstwa klasy ERP.  Dzięki bogatej wiedzy informatycznej oraz ekonomicznej nasi pracownicy dobiorą odpowiednie rozwiązanie dla potrzeb klienta. System ERP (z angielskiego Enterprise Resource Planning) to oprogramowanie dla firm wykorzystywane do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem. W tym celu poszczególne moduły (aplikacje) pokrywają swoją funkcjonalnością wybrane działy podmiotu.  Pomagają w gromadzeniu, przechowywaniu i interpretacji danych, które pochodzą z podejmowanych procesów biznesowych. W celu ułatwienia zarządzania wszystkie moduły operują na wspólnej bazie danych oraz wyróżniają się spójnym interfejsem, umożliwiającym wygodną pracę we wszystkich obszarach.  

Systemy ERP


Wspomaganie zarządzaniem firmy może obejmować wszystkie szczeble zarządzania lub ich część, ułatwiając optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa oraz zachodzących w nim procesów. Systemy ERP są oprogramowaniem modułowym, tj. składają się z niezależnych od siebie, choć współpracujących ze sobą aplikacji i są zaliczane do klasy zintegrowanych systemów informatycznych.

Systemy ERP to oprogramowanie dla firm, którego podstawowym elementem jest baza danych, zazwyczaj wspólna dla wszystkich pozostałych modułów. Moduły te zwykle obejmują następujące obszary:

 • magazynowanie;
 • zarządzanie zapasami;
 • śledzenie realizowanych dostaw;
 • projektowanie i rozwój produktów
 • zarządzanie urządzeniami i obiektami przemysłowymi
 • planowanie i sterowanie produkcją;
 • zaopatrzenie;
 • marketing i sprzedaż;
 • zarządzanie relacjami z klientami;
 • projektowanie i rozwój procesów
 • finanse i księgowość;
 • zarządzanie jakością;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi (płace, kadry).

W skład systemów ERP mogą wchodzić również dodatkowe moduły, jak np. zarządzanie transportem czy zarządzanie projektami. Dzięki temu, że poszczególne moduły mogą działać samoistnie, systemy ERP umożliwiają dopasowanie ich do specyfiki poszczególnych przedsiębiorstw. 

Dodatkowe możliwości


Elastyczność, jaką wyróżnia się oprogramowanie dla firm ERP, pozwala na dokładne dostosowanie go do potrzeb każdego przedsiębiorstwa firmy. Wykwalifikowany pracownik lub firma zajmująca się outsourcingiem informatycznym potrafią stworzyć pomosty łączące system ERP z innymi programami i aplikacjami niezbędnymi w życiu firmy. Korzyści z tego rozwiązania są oczywiste. Pełna integracja narzędzi informatycznych:

 • upraszcza procedury obowiązujących w firmie,
 • automatyzuje powtarzalne procesy,
 • skraca czas potrzebny na pracę,
 • likwiduje prawdopodobieństwo pomyłek
 • pozwala na efektywniejsze wykorzystanie potencjału pracowników, którzy są zwolnieni z dotychczasowych, powtarzalnych czynności

 

Enova i Symfonia


Firma Symex ma w ofercie dwa systemy klasy ERP – Symfonia oraz Enova. Dzięki temu na podstawie analizy przedwdrożeniowej możemy zaproponować odpowiednie rozwiązanie spełniające wymogi klienta. Dostarczamy oprogramowanie dla mikro firm, MŚP oraz dla dużych firm. Dysponując wiedzą programistyczną, możemy przygotować dodatkowe rozwiązania oparte na ww. systemach a uwzględniające specyfikę firmy.  Nasze rozwiązania opieramy o działające i przetestowane systemy Symfonia lub Enova, aby zapewnić poprawność działania oraz zgodność z przepisami.

 

 

chcesz wiedzieć jak do nas trafić? Kontakt - Symex

aktualności z branży

Lokalizacja - Symex

sprawdź

mapę dojazdu

do naszej firmy