Outsourcing

Outsourcing jest nowoczesną strategią zarządzania, która polega na przekazaniu do zewnętrznej firmy zadań związanych z ogólnie pojęta informatyka a nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy. Nasza firma przejmuje wszystkie zadania związane z obsługa informatyczną w firmie.  Dzięki temu firma może skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach stanowiących podstawę jej działań, w których osiąga przewagę konkurencyjną.

Symex  swoją ofertę kieruje przede wszystkim do przedsiębiorstw które odczuwają potrzebę stworzenia stanowiska informatyka a jednocześnie są zainteresowane minimalizacją kosztów z tym związanych. Zawierając umowę z nami zarząd firmy zdejmuje sobie z głowy problemy związane z organizacją i doborem pracowników działu IT. Nasz wyspecjalizowany personel, pracownicy są wyszkolenie w różnych działach IT,   w razie potrzeby podejmuje działania. Podstawową zaletą outsourcingu jest jednak to , że poprzez stały nadzór nad siecią i sprzętem informatycznym jesteśmy w stanie przewidywać pojawiające się problemy i reagować zanim one wystąpią co powoduje że nie ma przestojów związanych z awariami sprzętu. Poprzez śledzenie światowych trendów i standardów w zakresie techniki informatycznej jesteśmy w stanie zaproponować różnorakie rozwiązania dla realizacji potrzeb klientów. Kadra pracowników podnosi swoje kwalifikacje poprzez szkolenia i kształcenie nie obciążając tym samym budżetów naszych klientów. W ramach działań analizujemy wraz z zarządami potrzeby klientów  i proponujemy działania, które gwarantują, efektywne zastosowanie coraz bardziej skomplikowanej technologii informatycznej.

W ramach outsourcingu jesteśmy w stanie zagwarantować wsparcie merytoryczne dla wdrażanego przez nas oprogramowania klasy ERP, Symfonia i Enova, oraz wsparcie techniczne dla oprogramowania przez nas nie wdrażanego ale istniejącego w przedsiębiorstwie. Przejmujemy kontakt na linii klient producent oprogramowania aby ułatwić zarządzanie i skutecznie pomóc w rozwiązywaniu problemów.

Umowa za każdym razem jest dopasowana dla konkretnego klienta i może obejmować zarówno kompleksowy outsourcing informatyczny lub częściowy obejmujący tyko wybrane fragmenty działalności firmy.

Przejmujemy również obsługę sprzętu komputerowego istniejącego w firmie, organizując i koordynując serwis.

Wszystkie działania są oparte o zgłoszenia pracowników do systemu helpdesk dzięki czemu klient ma możliwość wglądu do terminów realizacji oraz czasu wykorzystanego dla niego. Na koniec okresu rozliczeniowego na życzenie klienta przygotowany jest raport zrealizowanych zgłoszeń wraz z czasem realizacji.

Podstawowymi działaniami w ramach outsourcingu jest

– czuwanie nad prawidłowym działaniem infrastruktury informatycznej,

– doradztwo w zakresie zakupu sprzętu i oprogramowania ,

– usuwanie awarii oprogramowania ,

– instalacja poprawek oraz nowy wersji software,

– bieżącym serwisie sprzętu i oprogramowania serwerowego ,

– szkoleniu informatycznym pracowników wg potrzeb,

– sporządzanie harmonogramu kopii zapasowych

– weryfikacja tworzonego backupu

– wspomaganiu wdrażania nowych programów wg potrzeb,

– współpraca z inspektorami RODO

– koordynacja współpracy pracowników z  autorami oprogramowania aplikacyjnego

 

Umowa outsourcingowa zapewnia

– obniżenie kosztów zatrudniania specjalistów IT

– możliwość korzystania ze specjalistów różnych dziedzin informatyki

– zapewnienie ciągłości w monitorowaniu pracy systemów informatycznych,

– zwiększenie efektywności sprzętu i ludzi,

– zastosowanie i korzystanie z nowoczesnych rozwiązań i technologii,

 

chcesz wiedzieć jak do nas trafić? Kontakt - Symex

aktualności z branży

Lokalizacja - Symex

sprawdź

mapę dojazdu

do naszej firmy