Outsourcing informatyczny

Outsourcing IT jest nowoczesną strategią zarządzania, która polega na przekazaniu do zewnętrznej firmy zadań związanych z ogólnie pojętą informatyką, a niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością podmiotu. Symex przejmuje wszystkie zadania wchodzące w zakres informatycznej obsługi firmy.  Dzięki temu może ona skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach stanowiących podstawę jej działań, w których osiąga przewagę konkurencyjną.

Symex kieruje ofertę outsourcingu przede wszystkim do przedsiębiorstw, które odczuwają potrzebę stworzenia stanowiska informatyka, a jednocześnie są zainteresowane minimalizacją związanych z tym kosztów. Zawierając z nami umowę, zarząd firmy eliminuje problemy związane z organizacją i doborem pracowników działu IT. Nasz wyspecjalizowany personel tworzą pracownicy wyszkoleni w różnych działach IT, którzy w razie potrzeby podejmują odpowiednie działania. Podstawową zaletą outsourcingu jest jednak to, że poprzez stały nadzór nad siecią i sprzętem informatycznym przewidujemy pojawiające się problemy. Dzięki temu możemy reagować zanim one wystąpią. Odpowiednie zabezpieczenie komputerów i systemów powoduje, że nie ma przestojów związanych z awariami sprzętu.

Śledzimy światowe trendy i standardy w zakresie techniki informatycznej, przez co proponujemy klientom różnorakie rozwiązania, niezbędne do realizacji ich potrzeb. Jednym z nich jest integracja systemów informatycznych. Kadra pracowników podnosi swoje kwalifikacje poprzez szkolenia i kształcenie, nie obciążając tym samym budżetów naszych klientów. W ramach działań analizujemy wraz z zarządami potrzeby firmy i proponujemy działania, które gwarantują, efektywne zastosowanie coraz bardziej skomplikowanej technologii informatycznej.

 

Usługi świadczone w zakresie outsourcingu IT

W ramach outsourcingu gwarantujemy wsparcie merytoryczne dla wdrażanego przez nas oprogramowania klasy ERP, Symfonia i Enova oraz wsparcie techniczne dla oprogramowania przez nas niewdrażanego, ale wykorzystywanego w przedsiębiorstwie. Przejmujemy kontakt na linii klient-producent oprogramowania, aby ułatwić zarządzanie i skutecznie pomóc w rozwiązywaniu problemów.

Umowa za każdym razem jest dopasowana dla konkretnego klienta i może obejmować zarówno kompleksowy outsourcing informatyczny, jak i częściowy, uwzględniający tylko wybrane fragmenty działalności firmy lub np. jedynie zabezpieczanie komputerów przez wirusami czy hakerami. Przejmujemy również obsługę sprzętu komputerowego istniejącego w firmie, organizując i koordynując serwis sprzętu komputerowego.

Wszystkie działania są oparte o zgłoszenia pracowników do systemu helpdesk. Dzięki temu klient ma możliwość wglądu do terminów realizacji oraz czasu wykorzystanego dla niego. Na koniec okresu rozliczeniowego na życzenie klienta jest przygotowany raport zrealizowanych zgłoszeń wraz z czasem realizacji.

Podstawowymi działaniami, jakie obejmuje outsourcing, są:

 • czuwanie nad prawidłowym działaniem infrastruktury informatycznej,
 • doradztwo w zakresie zakupu sprzętu i oprogramowania,
 • usuwanie awarii oprogramowania,
 • instalacja poprawek oraz nowy wersji software,
 • ochrona komputerów przez wirusami,
 • bieżący serwis sprzętu i oprogramowania serwerowego,
 • szkolenia informatyczne pracowników wg potrzeb,
 • sporządzanie harmonogramu kopii zapasowych,
 • weryfikacja tworzonego backupu,
 • wspomaganie wdrażania nowych programów wg potrzeb,
 • współpraca z inspektorami RODO,
 • koordynacja współpracy pracowników z autorami oprogramowania aplikacyjnego.

W zakresie umowy może też znaleźć się integracja systemów informatycznych, pod warunkiem, że w firmie wykorzystuje się ich więcej niż jeden lub struktura bazuje na niestandardowym systemie. Zespolenie pozwala na wzajemne wykorzystywane danych i wymianę informacji. 

 

Umowa outsourcingowa zapewnia

 • obniżenie kosztów zatrudniania specjalistów IT
 • możliwość korzystania ze wsparcia specjalistów z różnych dziedzin informatyki
 • ciągłość w monitorowaniu pracy systemów informatycznych,
 • zwiększenie efektywności sprzętu i ludzi,
 • zastosowanie i korzystanie z nowoczesnych rozwiązań i technologii,

Outsourcing kompletny, ochrona komputerów przez atakami hakerów czy integracja systemów informatycznych to tylko kilka usług w naszej ofercie. Do skorzystania z nich zachęcamy przedsiębiorstw z miejscowości takich jak Bytom, Katowice, Częstochowa, Ruda Śląska, Mysłowice, Rybnik, Tychy i innych w województwie śląskim.

chcesz wiedzieć jak do nas trafić? Kontakt - Symex

aktualności z branży

Lokalizacja - Symex

sprawdź

mapę dojazdu

do naszej firmy