Wdrożenie systemu ERP w firmie. Etapy postępowania

System ERP (Enterprise Resources Planning) to oprogramowanie dla firm, które usprawnia zarządzanie przedsiębiorstwem na każdym etapie organizacji pracy. System ten jest modułowy i składa się z niezależnych, choć współpracujących ze sobą aplikacji (modułów). Poszczególne moduły przypisane do wybranych działów zgodnie z oprogramowaniem, wykorzystuje się głównie do gromadzenia i interpretacji danych. Wdrożenie systemu ERP wymaga jednak dokładnej analizy oraz odpowiedniego przygotowania, tak, by dostosować pracę systemu do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców. Chcesz wiedzieć, jak przebiega taki proces? W poniższym artykule zdradzamy, jak wygląda wdrażanie systemu usprawniającego funkcjonowanie firmy.

Etapy wdrażania systemu ERP w przedsiębiorstwie

Wdrożenie odpowiedniego systemu ERP uzależnione jest od wielu czynników. Wśród nich wymienić można zakres pracy systemu, specyfikę firmy oraz rodzaj oprogramowania. Ważne jest więc wybór odpowiednio dobranej strategii. Bezpośrednio przed wdrożeniem systemu ERP kluczową rolę odgrywa zatem analiza obecnej sytuacji przedsiębiorstwa. Jako przedsiębiorca we współpracy z przedstawicielami wszystkich działów powinieneś zastanowić się nad aktualnymi potrzebami swojej firmy, wytypować słabe i mocne strony zarządzania nią oraz określić cele działania. Niekiedy na tym etapie niezbędna jest pomoc zewnętrznych firm, które na postawie wskazanych celów i problemów rozpoznają potrzeby i dobiorą odpowiednie oprogramowania.

W dalszej kolejności powinieneś skompletować zespół, który będzie odpowiedzialny za kontakt z dostawcami oprogramowania. Przy czym ważne jest to, by w jego składzie znalazły się osoby decyzyjne i zorientowane w działalności przedsiębiorstwa na różnych szczeblach organizacyjnych. W ten sposób nie tylko można usprawnić komunikację, ale również przebieg współpracy na wszystkich etapach. Po przeprowadzeniu analizy i oddelegowaniu zespołu, który będzie trzymał pieczę nad przebiegiem prac, można przejść do właściwego etapu, czyli wdrażania systemu. Wówczas dostawca oprogramowania:

  • Najpierw instaluje system.
  • Dalej dokonuje konfiguracji systemu pod zarządzanie konkretną firmą.
  • Następnie przeprowadza migrację danych do systemu.
  • Po jej skończeniu organizuje testy, które mają na celu rozpoznanie ewentualnych nieprawidłowości, które można wyeliminować jeszcze przed ostatecznym uruchomieniem projektu.
  • Po pozytywnej weryfikacji wyników testów dostawca uruchamia system ERP w wersji produkcyjnej.

Jakie korzyści dla przedsiębiorców niesie wdrożenie systemu ERP?

Wdrożenie systemu ERP wiąże się z szeroko pojętym usprawnieniem pracy przedsiębiorstwa, które istotnie wpływa na wydajność pracowników. Decydując się na instalację tego oprogramowania, zoptymalizujesz przebieg procedur obowiązujących w firmie, zlikwidujesz prawdopodobieństwo występowania pomyłek oraz skrócisz czas pracy zespołów. Ponadto tego rodzaju oprogramowanie dla firm umożliwia automatyzację powtarzalnych procesów, dzięki czemu przyspieszysz ich przebieg w swoim przedsiębiorstwie, zwiększając tym samym efektywność pracy całej firmy. Oprócz tego wspólna baza danych pozwala na szybszą wymianę informacji oraz ułatwia współpracę między działami.

chcesz wiedzieć jak do nas trafić? Kontakt - Symex

aktualności z branży

Lokalizacja - Symex

sprawdź

mapę dojazdu

do naszej firmy